Bemutatkozik a Maurer Alapítvány

Bemutatkozik a Maurer Alapítvány

„Egy népet, egy társadalmat az alapján ítélnek, meg hogy hogyan visel gondot az elesettekre, a betegekre és hogy hogyan bánik az öregekkel.”

A Maurer Alapítványt 1997-ben alapítottam, azóta folyamatosan működik, segítve a rászorulóknak.

Az alapítvány elindulása óta több területen fejti ki tevékenységét. Elsősorban szociális téren vannak megvalósításaink, úgymint idős gondozás, szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek és családok segítése, betegszállítás. Elsősorban Szatmár megyében tevékenykedünk, de a szomszédos megyékben is ismertek vagyunk Nagybányától Temesvárig. Rendszeresen segítünk tartós élelmiszerekből, ruhaneműkből, játékokból, édességekből álló csomagokkal a rászorulóknak.

Ezenkívül egészség felméréssel és egészségügyi ismeretterjesztéssel is foglalkozunk, rendszeresen tartunk egészségmegőrzési tréningeket, ingyenes vércukor és vérnyomás mérést olyan településeken, ahol nincs állandó orvosi ellátás. Az alapítvány rendelkezik egy mentőautóval, amivel ingyenes betegszállítást vállalunk, belföldön és külföldön egyaránt.

A mentőautónak köszönhetően sokszor elhívnak, ifjúsági- és hagyományőrző rendezvények és sportesemények egészségügyi felügyeletének biztosításához is, mint gyors beavatkozású elsősegélynyújtó egységet. Az idős gondozás kérdésköre válik lassan az egyik legnagyobb kihívássá. Hogy a helyzetet jobban megértsük visszább kell lépni, és ok okozati összefüggéseket látni.

Az Erdélyi svábokat a XVIII. század elején telepítették be Szatmár megyébe. Kínlódni, meghalni jöttek, de azzal a reménnyel, hogy gyermekeik, unokáik boldogabban élhetnek majd. A XIX. század közepére mikor az 1848-as forradalom meghirdette a jobbágy felszabadítást már virágzó közösségeket hoztak létre, élni akarásuk, szorgalmuk, tehetségük magában hordozza az áldást, a „kis” mintaközösségek, egész falvak nőnek növekedtek, Nagykároly és Erdőd környékén.

A fejlődésnek, gyarapodásnak az I. Világháború vetett véget. Nem volt elég nyomorúság, hogy a fronton harcoló férjek és fiak közül sokan soha nem tértek haza, hogy odaveszett a fiatalság színe java, hogy alig volt család akinek ne lett volna vesztesége, de jött a Párizsi békeszerződés a háború lezárása, miszerint az akkorra megszokott, megszeretett, új hazájuk, szülőföldjük, Romániához csatolódott. Épp hogy a hazatért bakák, fiai felnőhettek s az élet kezdett valahogyan normalizálódni, jött az újabb csapás.

Alig ocsúdhattak fel a történések eme viharából s kitört a II. Világháború, aminek végeztével a Vörösök és a kommunista rezsim kényszermunkára hurcolta nagyszüleink javát, hogy a Német hadsereg által okozott károkat kijavítsák, az elpusztult infrastruktúrát felépítsék Kárpátaljától Szibériáig. Még élnek közöttünk olyanok akik élve hazakerülhettek a „malinkij robot”-nak (kis munkának) becézett Szovjet kényszermunkából, ami mellesleg 5 évig tartott.

És még így is jó hálát adni, mert jobban jártunk mint az Arad környéki testvéreink, akiket a kollektivizálás idején hurcoltak el a Duna Deltába, vagy az Erdélyi szászok akik 250 ezren voltak a Világháború végeztekor de mára számuk alig haladja meg a 10 ezret. Ha valaki az erdélyi szászok földjén jár elcsodálkozhat a Szász Evangélikus templomok láttán, olyan hatalmasok, csodálatosak, gyönyörűek: de rögtön el is szomorodik, talán még könnyeket is morzsol, mikor kiderül legtöbbjük, omladozik, üres, elfogyott mellőle a gyülekezet, és nincs aki dicsérje e bennük Isten nevét.

A mi templomaink, ha nehezen is megtelnek még, a Vasárnapi Misén, de egyre több a temetés, ahol szomorúan mormolják az „Üdvözlégy Máriát”.

A rendszerváltás előtt 1989-ig sok sváb lakta település ifjúsága próbált elmenekülni Romániából, korábban Jugoszlávián keresztül később Magyarországon át. A fiatalok kiszöktek a felnőttek, öregek maradtak. Aztán lehullt a „vasfüggöny”. A rendszerváltás után könnyebb lett a kitelepedés az anyaországba, az Európai Unióhoz való csatlakozás után meg, még könnyebb. A svábok lakta falvak, és nem csak, nehéz helyzetbe kerültek, a települések elöregedők sokszor egyedül hagyott, magukra maradt emberekkel nem foglalkozik senki. Az öreg kor mellé és a magány által okozott lelki bajok mellé legtöbbször betegségek is társulnak. Fontos, hogy a társadalom helyes válaszokat adjon. A politikai vezetés sajnálatos módon nem tud helyesen dönteni, el van politikai csatározásaival, pedig amúgy is többszörös kisebbségben vagyunk.

Lassan elengedhetetlen az otthoni idős gondozás, mert kell valaki aki ránéz a megöregedett, megözvegyült emberekre. És vannak helyzetek, amikor 24 órás gondozásra, ápolásra van szükség, amit egy jól felszerelt, korszerű létesítményben nem csak ész szerűbb de emberségesebb is végezni, mind a beteg, öreg ember, mind az ápoló, a gondozó számára. Ezért a rövidtávú céljaink között szerepel egy idősotthon a létrehozása. Ezt 50 férőhelyesre tervezzük, ami nem old meg minden problémát de kezdetnek nagy előrelépés lenne.

A létesítményhez szükséges területet megvásároltuk, a tervrajzok is elkészültek, az építkezési és működési engedélyek mind megvannak már, csak az építkezés maradt hátra. Sajnos anyagi forrásaink korlátozottak s egyedül ez a terv csak nagyon nehezen megvalósítható és rengeteg időt venne igénybe.

Az alapítvány fenntartása eddig önerőből történt, a növekvő igényeket már most is alig tudjuk kiszolgálni és ilyen formában finanszírozni.

A Romániai civil szféra még nincs hozzászokva az önkéntességhez és civil kezdeményezésekhez, nincs felkészülve arra, hogy kezébe vegye és irányítsa saját sorsát, segítse azokat, akik képtelenek kilépni a nyomorúságból és szegénységből, ezért fordulunk önökhöz és kérünk segítséget. Kérjük segítsenek! Segítsenek, ha van lehetőségük, segítsenek ha fontosnak tartják törekvéseinket, segítsenek a távoli rokonon, a másik emberen. Segítsenek!!!

Amennyiben úgy gondolja, hogy ügyünk és törekvéseink felvállalhatóak és lehetősége van rá, támogasson. Bármilyen csekély összegű adományt szívesen fogadunk az alábbi számla számon: Fundatia Maurer
Euro - RO35BTRL03104205K39281XX, SWIFT: BTRLRO22SMA
Banca Transilvania, Satu Mare, Romania

Amennyiben ilyen módon nem áll rendelkezésére a segítség nyújtás de ismer olyan szervezeteket, magánszemélyeket, akik tudnak és akarnak segíteni, kérjük továbbítsa feléjük kérésünket. A Maurer Alapítványról további információt az alapítvány honlapján http://www.fundatiamaurer.eu/hu, vagy facebook oldalán: https://www.facebook.com/FundatiaMaurer/, továbbá a fent megadott címen kaphat még.
Kérésünk figyelembe vételét tisztelettel köszönjük.

Tisztelettel,

Maurer Róbert
az Alapítvány elnöke

 

Tags: Szervezeti hírek: Maurer Alapítvány
Települések hírei: Szatmárnémeti