Új napközit és felújított népiskolát adnak át Lövétén

Új napközit és felújított népiskolát adnak át Lövétén

Két megvalósítást adnak át rendeltetésének Lövétén vasárnap: a magyar kormány Kárpát-medencei óvodafejlesztési programja keretében létrehozott napközit, illetve a régi szépségében tündöklő népiskolát. A létesítményeket a község szülötte, Fazakas Zoltán Márton csornai premontrei apát áldja meg a délután négy órától kezdődő szentmise és átadó ünnepség keretében.

Megtekintettük a szemet is gyönyörködtető, a plébánia, valamint a Kisboldogasszony-templom környezetében található új napközit, illetve a felújított, és a helyi szükségleteknek megfelelő szerepeket betöltő épületegyüttest, a népiskolát.

A legkisebbek nagy ajándéka

Az utolsó simításokat végzik az egyházi területre épített, kétszintes épületben, amely egyike annak a százötven új létesítménynek, amelyet a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programban vállalt a felelős magyar kormány, és amelynek célja az óvodai oktatás bázisának bővítése és a Kárpát-medencei magyarság önazonosságának erősítése.

Lövétén is nagy szükség van a napközire, amely egyben segítség a szülőknek a munkavállalásnál is. A templom észak-nyugati szomszédságában, a plébánia felőli lépcső feljáratánál fekvő épületben ősztől harminc gyermek számára biztosítanak hosszabbított óvodai programot.

Míg bejártuk a védett helyen fekvő, tágas, világos és álomszép kilátást nyújtó termeket, László István plébános örömmel emlékezett vissza a napközi építésének kezdeteire. Adódott a lehetőség, éltek vele. Reményként tekintettek rá – most megvalósult.

Négyszáz négyzetméter hasznos felülettel rendelkezik a kétszintes, tájba- és környezetbe illő épület. Ott jártunkkor már megérkezett a csoport- és hálótermek, valamint a kiszolgálóhelyiségek bútorzata, kulcsra készek a vizesblokkok – mutatta meg a Székelyhonnak Tódor Loránd, a projekt plébániai felelőse. Hétvégére elkészülnek a tereprendezési és gyepesítési munkálatok, valamint a játszótér. Átadás után szerzik be a működési engedélyeket, az étkeztetést a helybéli ingyenkonyha végzi majd.

Népiskola – új szerepkörben

Az egyház tulajdonában lévő népiskola épületének felújításával és használatba adásával a közösség megerősödését és az örökség megőrzését tűzte ki céljául a lövétei Zöld Erdély Egyesület és Márton József elnök, akinek munkáját mindvégig támogatta ötleteivel Mihály János helybéli történész. A nagyléptékű terv megvalósulásáért a pályázati támogatások mellett összefogtak a helybéliek, a megyei és a helyi önkormányzat, a közbirtokosság, illetve cégek, magánszemélyek. A földszinten egybenyitható közösségi termeket rendeztek be, és mutatós kiállítófelületet kaptak az egyházközség becses értékei. Ugyanakkor turisztikai információt nyújtó iroda is működik majd az épületben.

Várday Zsolt székelyudvarhelyi építész tervei alapján vették használatba a tetőteret: hatvan fő befogadására alkalmas ifjúsági szállást, vizesblokkot és százötven fős rendezvényhelyszínt, konferenciatermet alakítottak ki benne. Minden fából készült, és mindenütt meghagyták a régi elemeket is.

A falakon archív fotóanyag és az iskola építésének régi tervrajzai, illetve az intézmény korábbi állapotát dokumentáló fényképek tekinthetők majd meg. Az udvarokon két parkoló és pihenőtér várja a zarándoklatokra, illetve a Határtalanul program keretében érkezőket. A zöldövezetekben harminc tuját ültettek el a pápalátogatás emlékére.

Egyházközség-történeti tárlat

Egyházközség-történeti tárlatot rendeztek be a hajdani népiskola különálló szárnyában. A belépő elsőként Lövéte panorámaképét, Egyed József fotóját látja. Kiemelt helyet kapott Lönhárd Ferenc püspök portréja – az ő idejében és támogatásával jött létre a népiskola. Kiállították továbbá a Lövétét érintő eredeti okleveleket, Apafi Mihály-korabelieket és későbbieket is – részletezte Mihály János történész. Az interaktív falon képnézegetőt és nagyméretű LCD-képernyőt helyeztek ki. Két különálló térben láthatjuk egy valahai papi szoba berendezését, korabeli bútorzattal. A régi egyházközségi könyvtár néhány kötete is látható a könyvszekrényben. A sekrestyerészben megtekinthető a templom sekrestyéjének régi bútora, miseruhák, körmeneti és templomi lobogók, szakrális célokra használt textíliák, valamint a környék legszebb szentsírja, helyi nevén gyöngyös koporsó.

forrás: https://szekelyhon.ro/aktualis/uj-napkozit-es-felujitott-nepiskolat-adnak-at-loveten

Tags: Települések hírei: Lövéte