Örömmel tanulunk, örömmel oktatunk

Örömmel tanulunk, örömmel oktatunk

Élménnyé tenni az oktatást és a tanulást a pedagógusok és az óvodások számára, és ezt az élményt a szülőkkel is megosztani – ez volt az egyik célja a Caritas által óvónőknek tartott képzéseknek és műhelymunkáknak. Harminc Szatmár megyei óvodai pedagógus vett részt a Caritas szatmárnémeti központi székhelyén hétfő délután megszervezett ünnepségen, mely egy kétéves tartalmas és eredményes együttműködés zárómozzanata volt

A Szatmár Megyei Tanfelügyelőség és a Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet 2017-ben egyesítette erőit az iskolaelhagyás jelenségének csökkentése érdekében. Az együttműködés az óvodai oktatás minőségének javítására összpontosított annak érdekében, hogy minél több hátrányos helyzetű gyermek járjon óvodába, a gyermekközpontú módszereknek köszönhetően élménnyé váljon számukra a tanulás, így megfelelően felkészülhessenek az iskolai életre, és ezáltal megmaradjanak az iskolapadban.

A Caritas-gyermekintézmények pedagógusai évtizedek óta foglalkoznak hátrányos helyzetű gyermekek nevelésével, oktatásával, felzárkóztatásával. Egy 2014-ben indult és idén finalizálódott, svájci alapokból finanszírozott projekt új távlatokat nyitott meg a szervezet számára a marginalizált közösségekkel való munka terén. A projekt gyakorlatba ültetése már az első években számos pozitív eredményt hozott Erdődőn, Túrterebesen és a nagybányai Craica-közösségben, többek között az iskolaelhagyás jelenségének visszaszorítása terén. Így született meg az a gondolat, hogy a projekt keretében külföldi oktatási szakemberektől elsajátított pedagógiai megközelítést, valamint a szociálisan hátrányos közösségekkel való munka terén szerzett tapasztalataikat a Caritas szakemberei átadják tanügyi alkalmazottaknak, akik olyan óvodai csoportokat oktatnak, amelyekben nagy a hátrányos helyzetű gyermekek száma. A 2017/2018-as tanévben a tanfelügyelőség, a Caritas, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Szatmárnémeti Kihelyezett Tagozatával közösen három modulból álló akkreditált továbbképzést szervezett óvónők számára. A képzés keretében a Caritas nemcsak a szakmai tudást biztosította, de az óvodák tanszerekkel való felszerelésében is támogatást nyújtott.

2018-ban az óvónők a Caritas által szervezett trénerképzőn vehettek részt, majd a 2019-es év elejétől műhelymunkák sorozata következett, melyeket a trénerképzőn részt vett pedagógusok mentoráltak. A tartalmas kétéves együttműködés hétfő délután ünnepélyes keretek között zárult.

A Caritas munkatársai, Reimer Vanda és Sălăjan-Kinczel Brigitta pszichológusok által koordinált esemény keretében a jelenlévők visszatekintettek az elmúlt két év történéseire, felidézve a közös találkozók, műhelymunkák élményeit, tapasztalatait, kiértékelve az elsajátított új oktatási módszereket.

A pedagógusok egyöntetűen hasznosnak találták a szülők bevonását az óvodai aktivitásokba. A projekt által ugyanis a szülők betekintést nyerhettek és be is kapcsolódhattak a mindennapi tevékenységekbe, közvetlenül megtapasztalhatták, hogyan telik gyermekeik napja az oviban, újra gyerekek lehettek ők is. Ez azért fontos, mivel ha a szülő úgy találja, gyermeke számára oviba járni jó, akkor szívesen küldi oda. Szintén hasznosnak értékelték az óvónők a terem „szellősítését”, az évek alatt felhalmozott felesleges anyagoktól való megszabadulást, mellyel újabb tér szabadult fel a tevékenységek számára. Örömmel alkalmaztak újrahasznosítható anyagokat a kreatív tevékenységek során, valamint ösztönözték a gyerekek kreativitását szabad rajz által. A pedagógusok pozitívan értékelték a számos tapasztalatcserét, az új játékok közös megtanulását, illetve az egymástól való tanulást, melyre a projekt keretében nyílt lehetőség.

Az eseményen képes összefoglaló formájában elevenítették fel a résztvevők a műhelymunkákat. A feldolgozott témák nagyon változatosak voltak: a személyiség alakítása a szociális kompetenciák fejlesztése által, a szabályjátékok fejlesztő értéke szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek esetében, hogyan tölthet a szülő minőségi időt gyermekével, milyen módon alkalmazhat újrahasznosított anyagokat az óvodai pedagógus, de szó esett a kisgyermekek mozgásáról is, a testséma, testtudat, testkép kialakításáról.

A rendezvény a részvételi oklevelek átvételével és diszkrét ünnepléssel végződött. Bár az óvónők és a Caritas-szakemberek együttműködése a projekt keretében véget ért, az elsajátított tudás, a friss szemlélet, az új módszerek remélhetőleg hosszú távra meghatározzák, segítik, élménnyé teszik az óvodai pedagógusok mindennapi, kihívásokkal teli munkáját.

forrás: Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet

Tags: Szervezeti hírek: Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet
Települések hírei: Szatmár megye