Támogassa jövedelemadója 3,5%-ával a Caritas szervezetet!

Támogassa jövedelemadója 3,5%-ával a Caritas szervezetet!

A meglévő szociális szolgáltatások fenntartásához és új szolgáltatások biztosításához kéri a közösség támogatását ebben az évben a Caritas.

A Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet az elmúlt évben több mint 2000 hátrányos helyzetű gyermeknek, fogyatékossággal élő személynek, krónikus betegségben szenvedő idősnek, valamint krízishelyzetbe került egyénnek és családnak nyújtott akkreditált szociális ellátást Szatmár és Máramaros megyében.

Vállalt küldetését – a szükséget szenvedő személyek támogatását keresztény szellemben, nemzeti, vallási, faji, nemi vagy politikai megkülönböztetés nélkül, figyelembe véve a katolikus keresztény elveket – a szervezet a világjárvány időszakában is igyekezett teljesíteni. A szükségállapot ideje alatt biztosította házi betegápoló központjai által a beteg idősek otthoni ellátását, a meleg, tápláló ebédet a szociális konyha kedvezményezettei számára, valamint az azonnali segítségnyújtást és tanácsadást Szociális és Szakmai Integrációs Forrásközpontja révén – hiszen az érvényben lévő állami rendelkezések csupán ezeknek a szociális egységeknek a működését engedélyezték. A május második felétől hatályba lépett és jelenleg is tartó készenléti állapotban a szervezet hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozó intézményei, gyermekrehabilitációs központjai, idősnapközijei is folytatták a munkát. Nyár közepétől új szociális szolgáltatással: mobil étkezdével bővült Szatmárnémetiben és Nagybányán a Caritas szolgáltatás-palettája, mely révén mindkét településen havonta 40, 65 év feletti idős embernek biztosít házhoz szállítással meleg ebédet a szervezet.

Caritas 35 plakat 2021

A Caritas idei célkitűzései között szerepel egy önálló életvitelre felkészítő központ létrehozása fogyatékossággal élő felnőttek számára, a házi betegápolási szolgáltatásoknak újabb településeken való biztosítása, az otthoni beteggondozás kiterjesztése a 65 év alatti krónikus betegségekben szenvedő sérült személyekre is, és nem utolsó sorban egy közösségi központ megalapítása. Mindezen célok elérésében a közösség tagjai is részt vállalhatnak, többek között jövedelemadójuk 3,5%-ának a Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet felé való átirányításával.

Az egyéni vállalkozói engedéllyel (PFA) rendelkező magánszemélyek az egységes adóbevallási nyomtatvány kitöltésekor rendelkezhetnek jövedelemadójuk 3,5%-ának átirányításáról, a többi adófizető magánszemély pedig a 230-as űrlap révén. Az űrlap leadható az adóhivatalban, amelynek körzetében az illető személy lakcíme van, továbbá a szervezet székhelyén, amely számára a 3,5%-ot felajánlja, de postai úton és online is. A Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet adataival kitöltött 230-as űrlap letölthető a szervezet honlapjáról: http://www.caritas-satumare.ro/

Az egységes adóbevallás és a 230-as űrlap leadási határideje idén május 25. A szervezet adatai: Asociația Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare, adószám 4960929, banki számlaszám: RO80 RNCB 0221011282140001.

Dr. Román János, a szervezet vezérigazgatója arra kér mindenkit, ha teheti, támogassa a Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet munkáját jövedelemadója 3,5%-ával.

Forrás: Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet

Tags: Szervezeti hírek: Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet
Települések hírei: Országos