Rengeteg az elmaradás, több csíkszeredai tömbházban is elzárhatják a vizet

Felfüggesztheti a vízszolgáltatást a regionális szolgáltató Harvíz Rt. több csíkszeredai lépcsőházban, amennyiben nem törlesztik elmaradásukat a lakók. A vállalat ezt a drasztikus intézkedést helyezte kilátásba az érintett tömbházakhoz kifüggesztett felszólításaiban.

b harviz felszolitas gn

A csíkszeredai Testvériség lakástulajdonosi társulásnál 300 ezer lejt is meghaladja a lakók által felhalmozott tartozás, amelyet a lakószövetség nehezen, vagy egyáltalán nem tud behajtani, ezért sok esetben peres úton próbálják elérni, hogy törlesszenek a tartozók.

Mint Sántha Pál Vilmostól, a lakószövetség elnökétől megtudtuk, a 300 ezer lejes tartozásból 90 ezer lej a Harvíz Rt. része. Miután a vízszolgáltató felszólítást küldött, a lakószövetség a napokban 66 ezer lejt kifizetett az adósság csökkentésére, hogy elkerüljék a szolgáltatás felfüggesztését a tömbházakban. Ezt a pénzösszeget azonban, a többi tartozással együtt, a lakóktól kell behajtaniuk.

Sós Mihály, a Testvériség 14-es számú lakószövetség ügyintézője érdeklődésünkre elmondta, 22 lépcsőházuk kapott felszólítást a Harvíz Rt.-től az elmaradások kifizetésére. Köztük olyanok is, ahol a lakók többsége rendesen fizette a közköltséget.

Nagyon felháborodtak a felszólítás miatt, hogy felfüggesztheti a Harvíz a vízszolgáltatást. A lakószövetséget minden hatóságnál feljelentették emiatt, és a városházán is panaszt tettek – tette hozzá az ügyintéző. Mint magyarázta, a helyzet úgy alakult ki, hogy a lakószövetség a lakóktól beérkező pénzből igyekezett minden szolgáltatónak, a gázvállalatnak, az áramszolgáltatónak, a hulladékelszállítónak valamennyit törleszteni, és a legtöbb pénzzel egyértelműen a Harvíznek tartoztak.

„Sajnos a lakók közül többen nem fizetnek rendszeresen közköltséget, az elmaradásuk összege a lakószövetség fele meghaladja a 300 ezer lejt. A lakástulajdonosi társuláson belül van 16 lakrész, amelyeknek tulajdonosai hatalmas adóssággal rendelkeznek, közülük csak páran vannak olyanok, akik nehezebb anyagi körülményeik miatt nem tudnak fizetni, többségük tudna, csak hanyagságból, nemtörődömségből nem törlesztenek” – jegyezte meg az ügyintéző. Számukra még júliusban küldött ki fizetési felszólítást a lakószövetség, nem sok eredménnyel. Így kerültek abba a helyzetbe, hogy tárgyalniuk kell a vízszolgáltatóval, hogy ne függessze fel a szolgáltatást, mivel a lakószövetségnek tartaléka nincs, máshogyan kell kigazdálkodniuk a szükséges pénzösszeget. Abban bíznak, hogy meg tudnak egyezni a Harvízzel, hogy részletekben törleszthessenek.

Bogáti Csabától, a Harvíz Rt. vezérigazgatójától megtudtuk, a Testvériség lakószövetséget először augusztusban figyelmeztették, hiszen több mint 100 ezer lejre rúgott a felhalmozott adósságuk, ez az összeg a csíkszeredai lakószövetségeknek a vízszolgáltatóval szembeni összes tartozásának mintegy felét teszi ki.

„A lakótársulásnak augusztus 31-ig kellett volna az összeg legalább 50 százalékét törlesztenie. Annak érdekében, hogy a megszorító intézkedések ne érjék váratlanul a lakókat, augusztus 31-én minden lépcsőházra kifüggesztettük az illető lépcsőház összegyűlt tartozását. A kitűzött újabb határidő szeptember 17., illetve 18. Amennyiben nem fizetnek, kénytelenek leszünk a felhalmozódott adósságok miatt megszorító intézkedéseket hozni, esetenként a szolgáltatást megszüntetni azoknál a lépcsőházaknál, melyeknél a közköltség esetében is tetemes tartozások gyűltek össze. Fontosnak tartjuk leszögezni, hogy szolgáltatóként továbbra is bízunk abban, hogy a megadott határidőig a megfelelő mértékben sikerül törleszteni, és nem lesz majd szükség további intézkedésekre” – részletezte a cégvezető.

A fent említett lakószövetségen kívül még hasonló felszólítást küldtek a Szív 9-es, valamint a Nagyrét utca 24. szám alatti 30-as számú lakástulajdonosi társulásoknak, szintén szeptember 17-i határidővel. Tekintettel arra, hogy a Szív 9-es lakószövetség már törlesztett, őket nem fenyegeti a vízszolgáltatás megszüntetése.

A szolgáltatótól megtudtuk azt is, hogy amennyiben a fogyasztók nem tartják be a szolgáltatási szerződésben foglaltakat, beleértve a számlák kifizetési határidejét, akkor a szolgáltatónak jogában áll 15 napos határidővel kibocsátott előzetes figyelmeztetés után a szolgáltatás felfüggesztése, vagy akár megszüntetése is.

Mivel tömbházak esetében a szerződő fél a lakókat tömörítő lakószövetség, adósságok felhalmozódása esetén a szolgáltatás megszüntetése a társuláshoz tartozó összes lépcsőházra kiterjeszthető. Volt már arra példa, hogy a lakószövetség vezetőjének kérésére függesztettük fel a vízszolgáltatást olyan lépcsőházakban, ahol a lakók nem fizették idejében a közköltséget – osztotta meg Bogáti.

forrás: https://szekelyhon.ro/aktualis/rengeteg-az-elmaradas-tobb-csikszeredai-tombhazban-is-elzarhatjak-a-vizet

Tags: Települések hírei: Csíkszereda