Fiatalok a bűnmegelőzésért

Fiatalok a bűnmegelőzésért

A székelykeresztúri Plantogether Egyesület ismét egy sikeres Erasmus+ projektet szervezett. A „Young people for crime prevention” 2020 október 10-15 című projektünk célja egy olyan dupla ifjúsági csere megvalósítása, mely a fiatalokat érintő aktuális témával, a bűnmegelőzéssel és az áldozattá válással foglalkozik.

Ez nagyon aktuális mostani rohanó világunkban, mikor is az olyan fogalmak, mint tisztelet, tolerancia, empátia az online világ révén egyre inkább háttérbe szorul. Számos fiatal válik áldozattá, vagy bűnelkövetővé, mely a hátrányos helyzetű fiatalokat még inkább sújtja. Az iskola, a család sok esetben tehetetlen, azonban a kortársaknak, a közösségnek igen nagy felelőssége lehet ennek megelőzésében, hiszen manapság sokkal hamarabb fordulnak fiataljaink barátaikhoz, társaikhoz, mint családtagjaikhoz problémáikkal.

Célunk, hogy olyan alternatívákat mutassunk a programban résztvevő fiatalok számára, melyek segítik őket abban, hogy ne kerüljenek sem az áldozat, sem pedig a bűnelkövető helyzetébe. Tudatosítani kívánjuk bennük, hogy igenis fontos a közösség, de a minőségi kapcsolatok nagymértékben hozzájárulnak a megelőzéshez. Ezen felül pedig szintén fontos az értékes szabadidős tevékenység, melyre való ösztönzés szintén célunk és feladatunk.

A projekt keretében két csereprogramot tervezünk. Az első csere Székelykeresztúron, a második pedig Ukrajnában valósul meg utazási napokkal együtt 10-10 nap időtartamban. Minden országból 8 fő, 15-20 év közötti fiatal, illetve 1 fő felnőtt csoportvezető vesz részt a programon. A résztvevők fele hátrányos helyzetű, akiket a nehéz életkörülmények mellett a települési, a szociális és az ezekkel összefüggő gazdasági nehézségekből fakadó hátrány is jellemez. A program keretében olyan tevékenységek, foglalkozások kerülnek előtérbe, melyek szórakoztatók, izgalmasak és melyek a tanulási folyamatot megkönnyítik. Így a különböző nemformális pedagógiai módszerek alkalmazása kerül előtérbe, mint a drámapedagógia, a filmklub, a művészetpedagógia, a manuális, mozgásos tevékenységek, sporttevékenységek.

Mindkét csere nagymértékben épít a fiatalok aktivitására és kreativitására. Azon túl, hogy a disszeminációs tevékenységekben is részt vesznek, a fiataloknak el kell majd készíteniük a cserék emléktárgyát, mely különböző formában biztosítja a csere eredményeinek terjesztését is. A színes programban intézménylátogatás, kirándulás, kulturális program is helyet kap. Minden nap hangsúlyos programeleme a közös értékelés, a meeting, valamint az interkulturális est.

plantogether2

A projekt legfontosabb eredménye, hogy olyan tudással, ismerettel vértezzük föl a résztvevő fiatalokat, melyek segítik az őket érintő kockázatok elkerülésében, megelőzésében, mint a bűnelkövetővé, vagy áldozattá válás. A cserék folyamán a fiatalok sokkal nyitottabbakká válnak, tabuk nélkül fognak tudni beszélni problémáikról és informatívabbá válnak a közvetlen környezetük irányába. Mivel számítunk arra, hogy a résztvevő fiatalok egy hosszú távon is működő közösséget fognak alkotni, így ösztönözzük őket arra, hogy a cseréken megszerzett tudást és ismeretet kamatoztassák saját közösségükben, adják át kortársaik számára. Emellett persze nem lehet eltekinteni a programnak azon fontos eredményétől és egyben hatásától sem, hogy a cseréken egyfajta szemléletformálás, személyiségfejlesztés zajlik, mely hosszú távon meglapozza a fiatalok hozzáállását a konfliktusok megoldásához, a kockázatok kikerülése és az agresszív viselkedés csökkentéséhez, mely alapja a békés együttélésnek.

Forrás: Plantogether Ifjúsági Egyesület

 

Tags: Szervezeti hírek: Plantogether Ifjúsági Egyesület
Települések hírei: Székelykeresztúr