Együtt az időseinkért! - 170 nagybányai szépkorú életminőségén kíván javítani a Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet.

Együtt az időseinkért! - 170 nagybányai szépkorú életminőségén kíván javítani a Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet.

Az utóbbi évtizedekben az idősek Románia egyik legkiszolgáltatottabb társadalmi rétegévé váltak. A 2011-es népszámlálás adatai szerint, országos szinten az idősek 26%-a él egyedül, 23,30%-a pedig szegénységben, 14%-a korlátozott a napi teendők elvégzésében, míg 6,5% súlyosan korlátozott és családja támogatását is nélkülözi. Nagybányán, szintén a népszámlálás által szolgáltatott adatoknak megfelelően, 14173 szépkorú él, akik 10 akkreditált szociális szolgáltatóhoz fordulhatnak segítségért. A Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet ebben a kontextusban indította el az „Együtt az időseinkért” elnevezésű projektjét, melynek gyakorlatba ültetése által 170 nagybányai idős életminőségén javít majd.

A 2019 augusztusa és 2022 júliusa között megvalósítandó, 2.785.379,66 lej értékű projekt társfinanszírozója a 2014-2020-es Humánerőforrás Operatív Programon (POCU) keresztül az Európai Szociális Alap.

Október 17-én, csütörtökön, Nagybányán került sor az „Együtt az időseinkért” projekt hivatalos megnyitójára. Az eseményen a Caritas Szervezet részéről részt vett: Román János vezérigazgató, Józsa Nándor-Lóránd Máramaros megyei aligazgató, Apan Mónika Szatmár megyei aligazgató, aki egyben a projekt menedzsere is, a projektcsapat tagjai: Krupiczer Ildikó, Zubler Erzsébet-Szilvia és Ferencz Klára, továbbá a municípium alpolgármestere – Vida Noémi, a Nagybányai Szociális Igazgatóság vezetője – Diana Hîrb, a Máramaros Megyei Szociális Kifizetési és Felügyelőségi Ügynökség képviselője – Man Daniela Antoanela, Szmutku Róbert nagybányai római katolikus esperes, valamint Bogdan Gavra atya, aki a projekt ötletének megszületése óta aktívan támogatta azt.

A projekt általános célja a nagybányai idősek életminőségének javítása négy, a szépkorúak igényeihez igazodó szociális szolgáltatás révén. A projekt keretében két új szociális szolgáltatást fog létrehozni a Szatmári Egyházmegyei Caritas: egy idősnapközit és egy mobil étkezdét. Az idősnapköziben 20 társasalmilag elszigetelt, de mobilitásukat még őrző szépkorú részesül szakszerű nappali felügyeletben és vehet részt szocializációs programokon, megakadályozva ezáltal a családból való kiszakításukat. A mobil étkezde révén 40 szegénységben élő és otthonához kötött idős számára biztosít meleg, tápláló ebédet a Caritas, hozzájárulva ezáltal egészségi állapotuk javításához. Ugyancsak a projekt keretében, két, már működő szociális szolgáltatás fejlesztését is tervezi a Szatmári Egyházmegyei Caritas: a szervezet Nagybányai Nappali Idősközpontjában 70 társadalmilag elszigetelt idős vehet majd részt szocializációs programokon, míg a Nagybányai Caritas Szociális Konyha 40, szegénységben élő szenior számára szolgáltat majd rendszeresen főtt ételt.

Az „Együtt az időseinkért!” projekt gyakorlatba ültetésének 3 éves időtartama alatt összesen 170 idős részesül támogatásban, amelyből 130 sikeresen leküzdi az elszigeteltségből és a társadalmi kirekesztettségből adódó kiszolgáltatottságot.

forrás: Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet

Tags: Szervezeti hírek: Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet
Települések hírei: Nagybánya