Kreatív húsvétváró: Képeslapkészítő versenyt szervezett a Caritas túrterbesi Tours-i Szent Márton Központja

Kreatív húsvétváró: Képeslapkészítő versenyt szervezett a Caritas túrterbesi Tours-i Szent Márton Központja

Harmincegy gyermek nevezett be a Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet Tours-i Szent Márton Közösségi Központja által csütörtök délután megszervezett húsvéti képeslapkészítő versenyre. Három korcsoport mérte össze kreativitását: a 0-I., a III-IV., valamint az V-VIII. osztályosok.

Az intézményt vezető Boros Jánostól megtudtuk, a versenynek két célja is volt: egyrészt a közeledő ünnepre való ráhangolódás, másrészt a versenyhelyzet megszokása, hogy a gyermekek tudják, ha valamit szeretnének elérni, azért meg kell küzdeni, és keményen kell dolgozni azért, hogy álmaikat megvalósítsák.

A Szent Márton Központba járó negyedikesek hamarosan elsőáldozók lesznek. Ők rendszeresen járnak hittanórára, és szívesen is, hiszen Seffer Dániel plébános atya türelemmel, odaadással, szeretettel foglalkozik a gyermekek vallásos nevelésével. A negyedikesek között vannak olyan is, akik már elsős koruk óta járnak hittanra, vasárnaponként pedig templomba. Ők tudják, és kisebb társaikat is felvilágosították a verseny kapcsán, hogy mit is ünneplünk húsvétkor, és milyen jelentősége van számunkra Jézus feltámadásának.

A csütörtöki verseny szervezésébe, lebonyolításába a központ minden pedagógusa bekapcsolódott. Az eseménynek volt egy előkészítő szakasza is. Az elmúlt hetekben a pedagógusok különböző technikákat gyakoroltak a gyermekekkel, amelyeket azok ötletesen alkalmaztak és ötvöztek alkotásaikon. Rajzoltak, festettek, vágtak, ragasztottak, nagy hévvel vetették bele magukat a munkába. Mivel képeslapokat készítettek, ezért jókívánságok és locsolóversek is kerültek rájuk. Az objektív, pártatlan értékelés érdekében a különböző kategóriák nyertes munkáit az intézményvezető és a pedagógusok közösen jelölték ki. Nehéz feladat volt ez, hiszen nagyon sok érdekes és figyelemreméltó alkotás született. A 0-I. osztályosok kategóriájában Fedor Jesica Claudiáé lett az első hely, Ponczok Ivetté a második, Deutsch Gellérté pedig a harmadik. A III-IV. osztályosok közül Deutsch Levente alkotását tartotta a legjobbnak a zsűri, Váradi Natália lett a második, Lóza Levente pedig a harmadik. Az V-VIII. osztályos diákok közül Csengeri Jázmin végzett az első helyen, Dalnoki Róbert lett a második, Covaci Evelin pedig a harmadik helyet szerezte meg. A gyermekek osztoztak egymás örömében, tapssal jutalmazták a legügyesebb képeslapkészítőket. A szervezők gondoskodtak arról, hogy üres kézzel ne távozzon senki: minden diák kapott részvételi oklevelet és édességet, hogy legközelebb is örömmel induljon a versenyen.

A következő hetekben további érdekes programokkal folytatódik a húsvétra való hangolódás a túrterebesi Caritas-gyermekközpontban.

forrás: Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet

Tags: Szervezeti hírek: Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet
Települések hírei: Túrterebes