Szakmapolitikai konferencia a fejlődő gyermekért

Szakmapolitikai konferencia a fejlődő gyermekért címmel szerveztek konferenciát március 23-án és 24-én Csíkszeredában és Csíkszentmártonban.

dsc 0050
Következtetések és eredmények:

 • Az előadások és a záró tanácskozás során az a közös álláspont körvonalazódott, hogy Romániában nagyon sok a tennivaló a kora gyermekkori fejlődés menetének biztonságossá tételében.
 • Nagyon sok a hiányosság az ezt az életszakaszt érintő egészségügyi, oktatási és szociális szolgáltatások terén mind törvényi, mind gyakorlati szinten.

Mindannyian egyetértettünk, hogy:

 • Rá kell döbbenteni a közvéleményt a kora gyermekkor fontosságára, a benne rejlő egyedi korrekciós és fejlődési potenciálra.
 • Rá kell döbbenteni a szakembereket a kora gyermekkori intervenciós programok hatékonyságára a felnőttkori egészség és sikeresség megalapozásában.
 • Rá kell döbbenteni a helyi és országos döntéshozókat, tisztségviselőket, hogy a gyermekek egészséges fejlődésnek biztosítása, így a kora gyermekkori intervenció közügy.
 • Rá kell döbbenteni a román kormányt, hogy a kora gyermekkori intervenció állami feladat és a legerőteljesebb szociálpolitikai eszköz, amely gazdaságilag is többszörösen megtérül.
 • Fel kell térképezni a valós helyzetet a kora gyermekkori szolgáltatások és a gyermekek egészségügyi állapotát illetően.
 • Fel kell feljavítani a kora gyermekkorra vonatkozó szolgáltatások törvényi hátterét, és ki kell egészíteni a hiányos szolgáltatásokat.
 • Meg kell alkotni a korai fejlesztő szakmai képzés és felkészítés lehetőségét minden érintett szakmaterületen belül.
 • Meg kell alkotni a korai intervenciós programok törvényi hátterét vagy kiegészíteni, feljavítani a meglévőket:
  • korai megelőző és ismeretterjesztő, információs oktatóprogram szülőknek;
  • korai megelőző és ismeretterjesztő, információs oktatóprogram szülőknek;
  • korai általános szűrőprogram magzat-, csecsemő- és kisgyermekkorban;
  • a korai fejlődést folyamatosan monitorizáló program – védőnőhálózat, családorvosok, gyermekorvosok, bölcsődék, óvodák hálózatszerű együttműködése;
  • korai fejlesztő hálózat – speciális nevelési igényű, fogyatékkal élő gyermekeknek;
  • korai oktatási hálózat – szociálisan hátrányosak felzárkóztatása, oktatás, fejlesztés;
  • korai speciális oktatási és inkluzív oktatási program.

Mindezek érdekében:

 • Czeizel Barbara szakmai segítségét nyújtotta az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával;
 • Topolánszkyné Zsindely Katalin – Budapest és Toma Sergiu – Chisinau, szakmai tanácsadást vállalt;
 • Csép Éva Andrea felvállalta a törvényjavaslat előkészítését, ügyünk politikai képviseletét;
 • a résztvevő, felszólaló szakemberek (….), megyei intézményvezetők (dr. Konrád Judit, Elena Mandru, Görbe Péter, Elekes Zoltán) együttműködést vállaltak;
 • a résztvevő és felszólaló szülők együttműködést vállaltak;
 • Borboly Csaba és Kolozsvári Tibor a Hargita Megyei Tanács képviseletében támogatásukról biztosítottak.

A konferencia elérte a célját. Megtettük az első lépést:

 • az összefogásban;
 • a közvélemény, a szakma és a politikum tájékoztatásában;
 • a probléma ismeretének elterjesztésében;
 • a következő lépések, tennivalók kijelölésében.

A hatékony és körültekintő társadalmak úgy segítik a gyermekek minél egészségesebb fejlődését, a család jól-létét, hogy formális és informális támogatást nyújtanak a családoknak.

Amikor a szülők tapasztalatlanok a gyermeknevelésben, az anyagi bizonytalanság, betegség stb. miatt túlterheltek, vagy sérült gyermeket nevelnek, a hatékony szülői felkészítés, folyamatos információ átadás és a korszerű, mindenki számára elérhető egészségügyi, oktatási és szociális támogató programok azok, amelyek közvetlenül – de a családok jól-létének biztosítása révén közvetetten is – segíteni tudják a gyermekek fejlődését – a saját képességeik legmagasabb szintjének elérésében – a minél sikeresebb felnőtté válásban.

Sógor Enikő


forrás: http://caritas-ab.ro/hu/szakmapolitikai-konferencia-fejlodo-gyermekert