Már nyár végén elkezdődhetnek a beköltözések az új udvarhelyi szociális lakásokba

Mindössze három nap áll rendelkezésükre azoknak a székelyudvarhelyi – állandó vagy ideiglenes – lakcímmel rendelkező személyeknek, akik bérlőkként beköltöznének a csereháti lakónegyed újonnan épült szociális lakásaiba.

b bar 3406

A polgármesteri hivatal 6-os irodájában csütörtökig 8 és 15 óra között lehet kitölteni a jelentkezési űrlapokat, illetve leadni az igényléshez szükséges iratokat. Aki csütörtök 15 óráig nem jelenik meg a városházán, illetve nem frissíti az előző években benyújtott iratcsomóját, lemarad a lehetőségről – figyelmeztet Horváth Katalin, a városgazdálkodási osztály munkatársa.

A dosszié összeállításához a következő iratok (eredeti és másolat) kellenek: közjegyző által hitelesített nyilatkozat, amelyben a kérelmező, illetve házastársa, családtagja kijelenti, hogy nincs és nem is volt a nevén lakás, hogy 1990. január 1-je után nem kaptak vagy idegenítettek el lakást, illetve nem részesültek lakáskivitelezési hitelben. Ezenkívül a kérelmező nem lehet más, bérlés céljából kiírt székelyudvarhelyi szociális lakás kedvezményezettje vagy más személyi tulajdonú székelyudvarhelyi lakás társtulajdonosa. Szükséges a kérelmező és adott esetben a házastárs személyazonossági igazolványa, a kérelmező házassági bizonyítványa, vagy adott esetben a házassági bontóítélet, a gyerekek születési bizonyítványa vagy személyazonossági igazolványa, adott esetben a gyermekelhelyezési ítélet.

Csatolni kell a kérelmező állandó lakhelyét bizonyító okiratokat: eredeti telekkönyvi kivonat és hitelesített lakásbérleti szerződés (vagy haszonkölcsön-szerződés), valamint a bérelt lakószobák területét vagy a lakás felületét igazoló okirat, a lakóbizottság által kibocsátott elismervény, amely tartalmazza azon személyek számát, akikre az utolsó 12 hónapban közköltséget fizettek. Bérelt lakás esetében szükséges a pénzügyi igazgatáson bejegyzett lakásbérleti szerződés is. Ha a kérelmező szüleinél vagy egyéb rokonainál lakik, szükséges azon anyakönyvi kivonatok letétele, amelyek igazolják a rokoni viszonyt (születési bizonyítvány, halotti bizonyítvány, házassági bizonyítvány), és adott esetben egyéb okiratok.

Mindezek mellett kérik az igénylő tanulmányi okleveleit, képzési szinttől függetlenül, valamint munkahelyi elismervényt, amelyben fel van tüntetve az utolsó hat hónapi nettó jövedelem. A munkahelyi elismervénynek tartalmaznia kell a kérelmező munkahelyének teljes címét. Adott esetben a családtagok kötelesek a következő iratokat benyújtani: nyugdíjat vagy munkanélküli-segélyt igazoló szelvény, közjegyző által hitelesített, saját felelősségre tett nyilatkozat, miszerint nem dolgozik és nincs keresete. Fontos tudni, hogy bármely igazolás hiánya esetén az igénylést nem veszik figyelembe.

forrás: https://szekelyhon.ro/aktualis/mar-nyar-vegen-elkezdodhetnek-a-bekoltozesek-az-uj-udvarhelyi-szocialis-lakasokba

Tags: Települések hírei: Székelyudvarhely

A szociálisháló.ro portált a Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpont működteti

Programfelelős:
dr. Dániel Botond, szociológus, társult egyetemi oktató

Önkéntes munkatársak:
Gyenes Kincső, Héjja Noémi, Márkos Ágnes, Réti Ingrid Beáta
szociális munka szakos egyetemi hallgatók
BBTE, Kolozsvár

A honlap támogatói

megvalosult a magyar kormany tamogatasaval bga alap

communitas vizszintes

Publish modules to the "offcanvas" position.