Megfelelő szakmai lehetőségek nélkül nehéz lesz hazacsalogatni az elszármazottakat

Az IT-szektor jelenleg az egyik leggyorsabban fejlődő iparág Romániában, és folyamatos térhódítása miatt egyre nagyobb humánerőforrás-hiánnyal küzd. Az ágazat ugyanakkor kitörési pont lehet Székelyudvarhely számára is, ezért a Székelyudvarhelyi IT Park projekt egyik fontos célja a helyi munkaerő-kapacitás és -utánpótlás feltérképezése.

b it ba 6

A témában egy tanulmány is készült, melynek eredményeit Simon Károly, a projektet vezető szakmai koordinátor értelmezte.

A városvezetés szeretné, ha az elszármazott szakemberek tudásukkal segítenék a helyi IT-szektor fejlődését és minél többen haza is költöznének. Éppen ezért fontos tudni, hogy kik ők, hol élnek és dolgoznak, tervezik-e a hazatérést, illetve ennek milyen előnyeit és hátrányait látják, és hogy szerintük miként tud segíteni a városvezetés a hazatérésben, együttműködésben, közös fejlesztésben – magyarázta a tanulmány kapcsán. De ugyanígy a már itthon dolgozók szerepe és véleménye, továbbá a még középiskolás, informatika szakos diákok nézőpontja is fontos számukra. A jó hír, hogy az IT-ben dolgozó elszármazott udvarhelyiek jelentős része itthon képzeli el az életét.

A kutatás elkészítésére – melynek eredményeit most, az év végén közölték – a kolozsvári Kvantum Research szakcéget kérték fel. A szakcég részéről Kiss Tamás és Barna Gergő vállalta, hogy segítséget nyújt a kutatás lebonyolításában és a tanulmány elkészítésében. Az adatok begyűjtésében az úgynevezett hólabda módszert alkalmazták: egy kezdeti adatbázisból kiindulva online lekérdezés alapján valósult meg a felmérés, ahol minden kitöltő személy további ismerősöket adhatott meg, akiknek szintén kiküldték a felkérést, majd a kérdőívet.

A középiskolások esetében pedig felkeresték azt a két iskolát – a Tamási Áron Gimnáziumot és a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégiumot –, ahol informatikaosztályok vannak.

Az elszármazottak körében 193 kitöltött kérdőívünk van, melyek közül 179 lekérdezés tekinthető sikeresnek. Fontos megjegyezni azt is, hogy az említett közel kétszázas létszám igen magas lefedést jelent. Ennél több IT-szakember nemigen van, hiszen nem is volt Udvarhelyen sokkal több informatikaosztály, és az arányok is eléggé rosszak voltak a múltban arra vonatkozóan, hogy az informatika szakosok közül hányan választották továbbtanuláskor ezt a területet – magyarázta Simon Károly.

A középiskolások körében 139 sikeres lekérdezéssel számolnak a tanulmány készítői: a válaszadók 80 százaléka a Tamási Áron Gimnázium 9–12.-es diákja, 20 százaléka a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium 11–12.-es tanulója. „A diákok negyedének van világos, végleges opciója az egyetemi továbbtanulásról, egyharmaduknak van ötletük, elképzelésük, viszont nem hoztak még döntést ebben a kérdésben” – sorolta a projektkoordinátor.

A megcélzott egyetemi városok között Kolozsvár dominál, a diákok mintegy 46 százaléka említette opcióként, ezt követi Temesvár (18 százalék), Marosvásárhely (17 százalék), illetve Budapest (12 százalék), de összesen 15 százalékuk tartotta lehetséges opciónak, hogy külföldön (kizárólag Magyarországon) folytassa egyetemi tanulmányait.

Az egyetemi intézmények közül a Babeş–Bolyai Tudományegyetem vezeti az udvarhelyi diákok preferencialistáját, ezt követi a Kolozsvári Műszaki Egyetem, a Temesvári Műszaki Egyetem, a Sapientia EMTE, illetve a Budapesti Műszaki Egyetem.

Jelentősen javult ugyanakkor azoknak az aránya, akik a középiskola elvégzése után is hasonló szakmában folytatnák tanulmányaikat: a megkérdezettek majdnem fele (44 százaléka) készül informatika szakon továbbtanulni, egyötödük valamilyen számítástechnikával kapcsolatos mérnöki, és szintén egyötödük más technológiával kapcsolatos mérnöki szakra aspirál.

A jövőkép szempontjából a diákok mintegy egytizede otthon, összességében 43 százalékuk Romániában (Székelyudvarhelyen, Erdélyben, az országban), 38 százalékuk pedig (legalábbis időszakosan) külföldön látja jövőjét. A válaszadók egyötöde nem döntött még ebben a kérdésben.

Kétharmaduk gondolja azt, hogy bizonyos tényezők elősegítenék az itthon maradást. A megtartó erőt elsősorban a megfelelő, jól fizető, biztos megélhetést nyújtó, versenyképes munkalehetőségek jelenthetnék a diákok szempontjából – emelte ki Simon Károly.

A kutatás nem titkolt célja az udvarhelyszéki IT-szektor potenciális humánerőforrásának feltérképezése, ezen belül is főként az, hogy az elszármazottak közül hányan szándékoznak hazaköltözni. A kutatás során olyanokat kerestek fel, akik Udvarhelyszéken születtek vagy a középiskolát ott végezték, illetve akik IT-szektorban dolgoznak és/vagy tanulnak, illetve a válaszadók 20 és 40 év közöttiek. „A mintánkban így egyaránt képviselve van az idősebb generáció, amely már dolgozik, családot alapított, illetve a fiatalabbak, akik vagy frissen végezték felsőfokú tanulmányaikat vagy még egyetemisták, közülük is jelentős a már munkában állók aránya” – magyarázta Simon Károly.

Származási helyüket tekintve a válaszadók többsége, 87 százaléka udvarhelyszéki születésű (68 százalékuk székelyudvarhelyi), további 13 százalék pedig az udvarhelyszéki iskolavégzés szerinti kritérium alapján került a mintába. Az Udvarhelyszéken érettségizettek túlnyomó többsége Kolozsváron folytatta/folytatja egyetemi tanulmányait, 52 százalékuk a Babeş–Bolyai Tudományegyetemen, 16 százalékuk pedig a Műszaki Egyetemen. A marosvásárhelyi Sapientián a válaszadók 18 százaléka tanult vagy tanul. Jelentősnek mondható a temesvári egyetemek vonzereje is, a megkérdezettek mintegy 8 százaléka ide járt vagy jár egyetemre. A jelenlegi aktivitást tekintve a válaszadók többsége (55 százaléka) már befejezte tanulmányait, és az IT-szektorban dolgozik.

A hazaköltözési szándék tekintetében a válaszadók 23 százaléka nyilatkozta azt, hogy tervezi, 32 százaléka nem tervezi, de nem is zárja ki, illetve 14 százalék teljes mértékben elvetette a hazatérés gondolatát.

A maradék 31 százalék jelenleg is Udvarhelyszéken lakik. A hazaköltözést alapvetően a legfiatalabbak tervezik, akik jelenleg egyetemisták és mellette nem dolgoznak. Akik tanulmányaikkal párhuzamosan dolgoznak is, már sokkal kisebb arányban említették, hogy haza szeretnének térni, viszont körükben magas azok aránya, akik nem zárják ki ezt a lehetőséget. A hazaköltözést elvetők között felülreprezentáltak az idősebbek, a nők, akik dolgoznak, akik már nem tanulnak vagy posztgraduális képzésben vesznek részt, házasok, gyerekesek.

Mint a tanulmányból kiderült: a hazaköltözés legnagyobb akadálya a szakmai karrierhez, illetve az Udvarhelyen elérhető jövedelmekhez kapcsolódik.

A személyes gátak esetén a válaszadók a „nem találnék megfelelően fizetett állást”, a „nem találnék szakmailag megfelelő állást”, illetve a „nem találnék megfelelő szakmai környezetet” válaszlehetőséget említették legnagyobb arányban. A szakmai szempontokon túl szintén jelentős gátló tényező a kisvárosi élet, amely általában a lehetőségek hiányával kapcsolódik össze.

A pezsgés, a szórakozási és kulturális lehetőségek hiánya, az alacsonyan fejlett infrastruktúra azok a tényezők, amelyek miatt kevésbé vonzó hazaköltözni.

A hazaköltözés akadályainak sorában leggyakrabban az infrastruktúra, a tartalmas időtöltés hiánya, a politikai instabilitás és viták, a nehézkes ügyintézés, a korrupció jelenik meg, valamint a város fejlődésének hiánya is taszító tényező a válaszadók szerint.

Érdekes, hogy a kisvárosi lét negatív és pozitív aspektusai is érvényesülnek a válaszadók körében. A hazatérést elsősorban a családhoz, szülőkhöz, illetve a barátokhoz, ismerősökhöz való közelség motiválná, illetve szintén fontos tényezők a kisvárosi élet pozitívumai, a csendes, nyugodt környezet, amely „kevésbé zsúfolt”, „otthonosabb”, „családias”, „tisztább”, „egészségesebb”, „rendezettebb”, „természetközelibb”. Egy harmadik vonzerőt a térség etnikai, nyelvi sajátossága képezi, a „magyar környezet”, a „magyar/székely közösség”, az anyanyelvhasználat lehetősége, a magyar kultúra.

forrás: https://szekelyhon.ro/aktualis/megfelelo-szakmai-lehetosegek-nelkul-nehez-lesz-hazacsalogatni-az-elszarmazottakat

Tags: Települések hírei: Székelyudvarhely

Hírlevél

Minden pénteken egy hírösszefoglalót küldünk levélben.

Iratkozz fel és nézd át egyszerre a hét híreit, eseményeit!

captcha 

A szociálisháló.ro portált a Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpont működteti

Programfelelős:
dr. Dániel Botond, szociológus, társult egyetemi oktató

Önkéntes munkatársak:
Gyenes Kincső, Márkos Ágnes, Réti Ingrid Beáta
szociális munka szakos egyetemi hallgatók
Szilágyi Györgyi
kommunikáció szakos egyetemi hallgató
BBTE, Kolozsvár

A honlap elindulását támogatta

communitas vizszintes

© 2015-2018 - Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpont (Műhely Egyesület)