Szociális ellátórendszer romániai szenvedélybetegek számára

Szerző: Dániel Botond

Tanulmányunkban arra a kérdésre próbáltunk választ adni, hogy milyen szociális szolgáltatások léteznek a szerfüggőségben szenvedők, családtagjaik, közösségeik támogatására. Kutatási eredményeink alapján azt tapasztaltuk, hogy a szerfüggőség problémájával foglalkozó szervezetek viszonylag kis súllyal vannak jelen a teljes romániai szociális ellátórendszerben, az akkreditált szociális szolgáltatások csupán 1,6 százalékát teszik ki, magyar viszonylatban pedig a nonprofit hátterű szervezetek csupán 5,5 százaléka biztosít szolgáltatásokat ezen célcsoportok számára. Az ellátórendszeren belül fontos különbségek vannak állami és nonprofit viszonylatban, de román-magyar viszonylatban is. A nonprofit szervezetek által működtetett akkreditált szolgáltatások esetén szignifikánsan nagyobb arányban vannak jelen a szerfüggőséggel foglalkozók, mint az állami szolgáltatások között. Ugyanakkor, míg az állami rendszerben inkább az alkoholfüggőséget célzó szolgáltatásokból van több, addig a nonprofit szervezetek jóval magasabb arányban foglalkoznak a kábítószer-függőséggel, mint az állami szolgáltatások és a kábítószer-függőséggel foglalkozó szolgáltatások túlnyomó többsége nonprofit hátterű. Mindebben a nonprofit szektor korrekciós funkcióját is tetten érhetjük. A magyar nonprofit hátterű szociális intézményrendszerben szignifikánsan nagyobb mértékben vannak jelen a szerfüggőségekkel foglalkozó szervezetek, mint a román nonprofit szervezetek között, bár ez továbbra is viszonylag kevés számú szervezetet jelent: az erdélyi magyar nonprofit hátterű szociális szervezetek közül öt olyan szervezetet találtunk, amelyeknek célirányosan a szerfüggőknek, családtagjaiknak szóló szolgáltatásaik vannak, vagy a szerfüggőség megelőzéséért dolgoznak. A tanulmányt ezen szervezetek felsorolásával, rövid ismertetésével zártuk.

Kulcsszavak: szerfüggőség; szociális szükségletek; szociális ellátórendszer; akkreditált szociális szolgáltatások;

Megjelenés éve: 2016

Megjelenés helye: Korunk, 27. évfolyam, 11. szám, 2016/11, 99-103. oldal

Letöltés: http://eroforraskozpont.ro