Az erdélyi magyar nonprofit hátterű szociális szféra szociológiai jellemzői

Szerző: Dániel Botond

A tanulmány az erdélyi magyar nonprofit hátterű szociális szféra néhány szociológiai jellemzőjét vizsgálja szervezeti adatbázisok elemzése alapján. A szerző a szociális szférát a bourdieui értelemben vett társadalmi mezőként értelmezi, számba veszi a mező méretét, szerkezetét (a szervezetek területi eloszlását, jogi forma, működtetői háttér, formalizálódás és professzionalizálódás foka szerinti megoszlását), valamint a szociális szervezetek egyéb jellegű tevékenységeit. Bemutatja továbbá az akkreditált szociális szolgáltatásokat működtető szervezetekből álló almező méretét, a szervezetek szolgáltatói profilját, az általuk megcélzott problémahelyzeteket és célcsoportokat, valamint szolgáltatásaikat, mindezt kisebbségi-többségi, magyar-román összehasonlításban. Végül pedig a szociális mező foglalkoztatási potenciálját tárgyalja. A vizsgálat empirikus hátterét a kutatás során összeállított romániai magyar nonprofit hátterű szociális szervezetek adatbázisa, és a romániai államilag akkreditált szociális szolgáltatások nyilvántartása jelentették. Az eredmények azt mutatják, hogy mind az erdélyi magyar nonprofit szociális mező mérete, mind foglalkoztatási potenciálja körülbelül kétszer olyan nagy, mint ahogy előző kutatások találták, illetve a magyar nonprofit szervezetek nagyobb súlyt képviselnek a romániai nonprofit hátterű akkreditált szociális mezőben, mint amekkorát a magyar népesség országos aránya elővetít. Az akkreditált szervezetek viszonylag kiegyenlített mértékben célozzák meg a különböző célcsoportokat, a legnagyobb arányban a családok problémáin való segítést tűzték ki célul, de jelentős a sérülteknek, illetve az időseknek szóló szolgáltatások aránya is.

Kulcsszavak: nonprofit hátterű szociális szervezetek; szociális szolgáltatások; erdélyi magyar nonprofit szociális szervezetek; szociális ellátórendszer

Megjelenés: 2014

Megjelenés helye: Civil Szemle, 11. évfolyam, 1. szám, 2014/1, 81-107

Letöltés: